LastChg. %Chg. Abs.ISINDate, TimeMPQ
---XS2329200419-E

1 Provided by the Company


Source: provided by the company